Wat maakt biobased bouwmaterialen zo belangrijk?

Bouw

Wat maakt biobased bouwmaterialen zo belangrijk?

Advertenties

De markt met bouwmaterialen zoals we deze al vele jaren kennen staat op het punt om te veranderen. Om de klimaatdoelstellingen voor een duurzame gebouwde omgeving te kunnen behalen is het namelijk essentieel om op een aantal vlakken veranderingen door te voeren. Eén van deze veranderingen heeft betrekking tot de bouwmaterialen waar gebruik van wordt gemaakt. We zouden moeten trachten af te stappen van traditionele bouwmaterialen zoals staal en beton om over te stappen op zogenaamde biobased bouwmaterialen. Voor dergelijke bouwmaterialen geldt dat ze nu al steeds vaker worden ingezet, maar de onzekerheid bij veel partijen blijft groot. Het gevolg hiervan is dat ook investeringen helaas achter blijven.

Een behoorlijke uitdaging

Nederland staat (net als de rest van de wereld) voor een aanzienlijke uitdaging voor wat het behalen van de klimaatdoelstellingen betreft. In het bijzonder de doelstellingen voor een duurzame gebouwde leefomgeving blijken vandaag de dag nog bijzonder ver weg. Eén van de oplossingen die wat dit betreft een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren is het gebruik van biobased bouwmaterialen. Voor deze materialen geldt dat ze hun oorsprong vinden in de natuur. Enkele bekende voorbeelden van dergelijke materialen zijn:

Advertenties
  • Hout;
  • Vlas;
  • Stro;

Voor biobased bouwmaterialen geldt dat deze op korte termijn terug kunnen groeien waarna deze wederom te gebruiken zijn in hun oorspronkelijke vorm. Bovendien is het ook zo dat deze materialen gerecycleerd kunnen worden voor een ander doel. Daarnaast geldt voor deze materialen ook dat deze gecomposteerd kunnen worden. Stuk voor stuk niet onbelangrijke voordelen.

Cross laminated timber

Advertenties

Ondanks het feit dat er nog een lange weg af te leggen is moet het gezegd worden dat biobased bouwmaterialen toch steeds vaker worden ingezet in plaats van traditionele bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld staal of beton. Eén van de redenen die daarvan aan de basis is ligt is de komst van dragende elementen. Een voorbeeld hiervan is cross laminated timber. De komst van dit dragende element heeft ervoor gezorgd dat er sprake is van een belangrijke ontwikkeling in een markt die zich in het verleden hoofdzakelijk focuste op zaken zoals:

  • Houtskeletbouw;
  • Kozijnen;
  • Deuren;
  • Daken;

Voor de eerste pioniers geldt dat ze op dit moment al hun eerste gebouwen in hout hebben opgeleverd in Nederland. Er mag verwacht worden dat met het oog op de toekomst steeds meer bedrijven ervoor zullen kiezen om gebruik te maken van biobased bouwmaterialen.

Een bijzonder groot potentieel

Dat biobased bouwmaterialen veel potentie hebben staat vast. Hoewel we kunnen vaststellen dat er vandaag de dag nog altijd sprake is van veel onzekerheid bij marktpartijen. Dit heeft als gevolg dat de noodzakelijke investeringen achterblijven. Verschillende ondernemingen hebben daarom de handen in elkaar geslagen om onderzoek te doen naar het optimaliseren van bouwelementen welke volledig of slechts gedeeltelijk van hout worden gemaakt. Daarnaast is het zo dat ook verdere kennisontwikkeling evenals innovatie is vereist om het kostenplaatje dat is verbonden aan biobased bouwmaterialen te kunnen verlagen. Vervolgens zou op deze manier ook de circulaire bouw potentie versterkt kunnen worden. Mocht men daarin slagen zal dat ongetwijfeld als gevolg hebben dat er een groot deel van de onzekerheid kan worden weggenomen.

Back To Top